Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

Zasady Leonarda Da Vinci

LeonardoDaVinciPoznaj Jego zasady, którymi się kierował. Łączył wiele dziedzin, poszukiwał odpowiedzi, był ciekawy świata. Czy nie o to właśnie chodzi w byciu Managerem?

Oto co przyświecało życiu Leonarda Da Vinci:

  1. Curiositá: nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki. Leonardo prowadził notatnik, w którym zapisywał swoje pomysły, wrażenia i spostrzeżenia dotyczące otaczającego go świata. Zadawał sobie pytania i szukał na nie odpowiedzi. Taka postawa stymuluje i uczy kreatywnego podejścia do życia.
  2. Dimostrazione: konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałości i gotowości do uczenia się na błędach. Leonardo podkreślał, że „najbardziej zwodzą człowieka jego własne opinie”, uprzedzenia i „książkowe przesądy”, bo ograniczają naukową dociekliwość. Warto poddawać w wątpliwość własne założenia i przekonania.
  3. Sensazione: nieustanne wyostrzanie zmysłów, zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmocnienia doznań. Trenując zmysły, jesteśmy wrażliwsi, szerzej odbieramy rzeczywistość.
  4. Sfumato: gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności. Drogą do rozwoju leonardowskich zdolności jest wyrabianie w sobie „tolerancji niejasności” tzn. wyostrzania zmysłów w obliczu paradoksu oraz akceptowania twórczego napięcia.
  5. Arte/scienza: dochodzenie do równowagi pomiędzy nauka a sztuką, logiką a wyobraźnią. Chodzi o zrównoważenie pracy lewej półkuli z prawą. Leonardo, zwracając uwagę na detal, logikę, matematykę i dokładną analizę, nakłaniał do rozbudzenia mocy wyobraźni (łączył naukę ze sztuką).
  6. Corporalitá: kształtowanie wdzięku, oburęczności, kondycji fizycznej i postawy ciała. Leonardo wierzył, że rozwijanie sprawności fizycznej jest fundamentem zdrowia fizycznego, bystrości umysłu i emocjonalnego dobrostanu. Koordynację ruchową ćwiczył m.in. poprzez pokazy żonglerki na przyjęciach.
  7. Connessione: poznanie i zrozumienie więzi łączących wszystkie rzeczy i zjawiska. Myślenie systemowe. Leonardo uważał, że „wszystko powiązane jest ze wszystkim innym”.

 

Leonardo Da Vinci urodził się w 1452 roku a jego zasady znajdują zastosowanie w 2015

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ