Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

warsztaty dla zespolu

Zespoły istnieją, aby generować wyniki biznesowe, a współpraca przy realizacji wspólnego celu sprawia, że zbiór jednostek staje się zespołem i to jak wygląda współpraca pomiędzy poszczególnymi osobami ma niebagatelny wpływ na jakość, szybkość i efektywność dostarczanych rezultatów.

Pracując z Zespołami w ich procesach rozwoju patrzę na poszczególne osoby, ale też stosując podejście systemowe dostrzegam ich siłę  wynikającą z całego obrazu zespołu na poziomie: energii, zaangażowania, potencjału, niepisanych reguł, zasad postępowania, nastroju czy ducha zespołowego

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca  – to sukces

H. Ford

Team Coaching jest procesem wspierającym Zespoły w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w środowisku biznesowym. Jest to możliwe dzięki usprawnieniu wzajemnych relacji i współpracy na poziomie realizacji celów zespołowych ze wsparciem Team Coacha.

Fazy procesu team coachingu

Audyt Zespołu

Sesje warsztatowe

Sesja follow up

spotkanie zespolowe
rozwoj zespolu
zespol po rozwoju

Na każdym etapie procesu Team Coachingu  towarzyszę Liderowi i Jego/ Jej Zespołowi w Ich drodze doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji na poziomie współpracy, komunikacji, budowania relacji i zaufania, bezpieczeństwa psychologicznego, definiowania celów i działań wdrażających

W procesie diagnozy przed warsztatami korzystam z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych lub obserwacji zespołu, które pozwalają poznać stan obecny zespołu, jego mocne strony i potencjał osobowości w Zespole, rozpoznać blokady efektywności i radości ze wspólnego pracy zespołowej i współpracy.

W prowadzeniu sesji Team Coachingu korzystam z narzędzi coachingowych, action learningowych, facylitacyjnych i mediacyjnych.

  • 1 sesja Team Coachingu dotyczy omówienia wyników diagnozy Zespołu
  • 2-3 sesje zawsze są związane z celami rozwojowymi ustalonymi między Zespołem i Team Coachem
  • Sesja follow up ma na celu podsumowanie efektów, przygotowania dalszych kroków działania i rozwoju Zespołu

Korzyści dla Lidera

Korzyści dla Zespołu

Pani Beata Stefańska przeprowadziła warsztaty team coachingu dla kadry zarządzającej w naszej Organizacji. Sposób prowadzenie, profesjonalizm i skuteczne metody dotarcia do uczestników spowodowały że okazały się one niezwykle pomocne do dalszej transformacji Zespołu. Osobiście uważam że był to jeden z kamieni milowych w rozwoju kompetencji mojego Zespołu. Bardzo dużo dały także późniejsze konsultacje moich Dyrektorów z Panią Beatą co okazało się bardzo pomocne w trakcie praktycznego wdrażania w życie nowych pomysłów i rozwiązań
Marek Tomczuk
Makroregionalny Dyrektor Sprzedaży/ Obecnie Wiceprezes Banku
Współpraca z Beatą w ramach procesu team coachingu mojego Zespołu, jej wsparcie - to przede wszystkim możliwość uzyskania indywidualnego otwartego i wiarygodnego feedbacku, konkretnych wytycznych do planu rozwojowego, bez nadęcia i „korpomowy” – po prostu i po ludzku z poszanowaniem wrażliwości każdego z uczestników, bardzo podmiotowo ,bez traktowania człowieka instrumentalnie ! a z wola pomocy! Byłem już na wielu takich spotkaniach, warsztatach, sesjach ale Beata potrafi zachęcić do mądrej refleksji i ukierunkowuje do dalszej pracy nad sobą , nad rolą w zespole
Piotr Mucha
Dyrektor Zarządzania Jakością
Beata Stefańska realizowała dla OiZ projekt (warsztaty team coachingu) związany z rozwojem porozumienia i współpracy w zespole kadry zarządzającej. Na podstawie moich doświadczeń w pracy z Beatą uważam, że posiada ona wyjątkowe umiejętności diagnozowania postaw, zachowań i motywacji ludzkich. W swoich spostrzeżeniach i wnioskach jest bardzo trafna, dogłębna, bezpośrednia i konkretna dzięki czemu potrafi zainspirować do samoanalizy i zmiany zachowań. Jest to coach, który otwiera oczy, pokazuje szerszą perspektywę, zmusza do myślenia, ale zarazem inspiruje do samorozwoju
Dagmara Wojnar
Senior Executive Director, Head of Management Information

Jeśli Twój Zespół potrzebuje nowej energii, inicjatywy i wzrostu skuteczności, może zatrzymaliście się na jakimś etapie, może targają Wami konflikty i zaszłości – które nie pozwalają Wam jasno spojrzeć w przyszłość?

A może braliście już udział w różnych programach i nic się nie zmieniło?

Siegnij po team coaching!

 

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ