Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

zespol rozmawia

Warsztaty umiejętności managerskich

Pracujemy z kadrą managerską średniego i wysokiego szczebla nad doskonaleniem Ich warsztatu managerskiego i przywódczego.

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych…

Christian D. Larson

Celem warsztatów managerskich jest doskonalenie kompetencji i umiejętności związanych z Zarządzaniem Zespołem

 
Obszary w jakich pracujemy to: przywództwo, zarządzanie zespolem, budowanie zespolu, delegowanie i rozliczanie, komunikacja, budowanie relacji, rozwój pracowników, motywowanie i angażowanie, rozwiązywanie konfliktów, innowacyjność i kreatywność, myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji, współpraca, negocjacje, storytelling, mentoring i coaching, diagnoza potencjału Zespołu i pracowników, rekrutacja pracowników, outplacement, budowanie autorytetu szefa, rozwój kariery
 

Oto przykładowe warsztaty dla Managerów jakie prowadziliśmy dla naszych Klientów:

 • Manager inteligentny emocjonalnie – warsztaty rozwoju umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych w biznesie
 • Komunikacja w Zespole jako gwarancja współpracy i porozumienia
 • Jak przestać być małżem – warsztat o komunikacji i wdrażaniu zmian
 • DNA skutecznej motywacji pracowników – warsztat pozwalający zrozumieć potrzeby i motywy podwładnych, poznać najlepsze modele i techniki wzbudzające zaangażowanie pracowników
 • Kultura feedbacku w Zespole – warsztat pozwalający nabyć umiejętności udzielania pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Spotkania przynoszące efekty – warsztat o optymalizacji spotkań i dyskusji w miejscu pracy
 • Jak rozpoznać diamenty w Zespole – warsztat pozwalający nabyć umiejętności rozpoznawania talentów i potencjału wśród podwładnych
 • Manager w roli Coacha/ Mentora  – warsztat rozszerzający możliwości skutecznego zarządzania ludźmi o coachingowy styl zarządzania na bazie narzędzi i modeli coachingowych
 • Budowanie najlepszych Zespołów – warsztat pozwalający na tworzenie takich Zespołów, aby sprawnie osiągały cele biznesowe, były źródłem pozytywnej energii i siły dla ich członków, były wsparciem dla Liderów przy wdrażaniu strategii biznesowych
 • 5 kroków do zgody – warsztaty rozwiązywania konfliktów w Zespole
 • Wystąpienia publiczne – czyli jak mówić by Cię słuchali i by Twój autorytet rósł w siłę

 

Jesteś zainteresowany rozwojem kompetencji managerskich i przywódczych w Twojej firmie?

Zaproś nas na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć.

 
 
error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ