Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

męzyczna biegnie a inni go obserwuja

Diagnoza potencjału i zasobów

Siła Zespołu opiera się na potencjale poszczególnych pracowników. Ważne by Lider i sam Zespół miał świadomość tego na czym mogą się opierać, co stanowi jego mocną stronę i jak wykorzystywać to, co jest ich unikalną wartością.

Korzyści z diagnozy potencjału i zasobów w Zespole

  • poznanie się wzajemnie
  • rozpoznanie talentów w Zespole
  • wzrost zaufania
  • lepsze wykorzystanie zasobów i dopasowanie zadań do możliwości i predyspozycji poszczególnych osób
  • optymalizacja działań i wysiłków dla osiągania celów biznesowych
  • wzrost zadowolenia ze wspólnej pracy i współpracy w Zespole

Z natury każdy z nas dysponuje wrodzoną istotą tego, co jest niezbędne, by realizować wszystkie swoje zamiary i marzenia. Okazuje się jednak, iż zwykle brakuje nam wyszkolenia, wykształcenia, wiedzy i intuicji, by umieć wykorzystywać to, czym już z natury dysponujemy

Mark Twain

W diagnozie potencjału Zespołu używamy:

 1. Modelu MBTI Step 1, MBTI Step 2
 2. Modelu Lencioniego
 3. Modelu TCI
 4. Psychtech (15FQ, VMI)
 5. SHL – badania motywatorów, stylów przywódczych, stylów zarzadzania 
 6. Ról Zespołowych
 7. Wywiadów indywidualnych
 8. Wywiadów grupowych
 9. Obserwacji

Chcesz poznać potencjał swojego Zespołu?

Zaproś nas na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach i rezultatach, na jakich Ci zależy

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ