Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

uscisk dloni

Mediacje

Prowadzimy mediacje biznesowe w sytuacjach konfliktów:

  • miedzy kluczowymi osobami mającymi wpływ na atmos­ferę współ­pracy w orga­ni­za­cji lub Zespole
  • między człon­kami jed­nego zes­połu będącego w sytuacji patowej
  • między Zespołami, dla których współpraca stała się niemożliwa

Towarzyszymy stronom konfliktu w procesie uzgodnień, zwracając uwagę na usprawnienia w komunikacji, zdefiniowanie kwestii spornych, określenie potrzeb i interesów każdej ze stron, wypracowanie  satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania

W.Haman, J.Gut

Chcesz skorzystać z mediacji?

Zaproś nas na spotkanie, by porozmawiać o szczegółach procesu i możliwościach wykorzystania mediacji w Twoim Zespole lub firmie

 

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ