Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

Inteligencja emocjonalna

Skuteczność Managera wiąże się nie tylko z jasno określonymi celami biznesowymi, wiedzą merytoryczną, znajomością produktów czy dobrą organizacją pracy. Dziś coraz większą rolę w osiąganiu sukcesów w biznesie odgrywa jedna z 10 kompetencji przyszłości, czyli Inteligencja Emocjonalna, która jak podają badania aż w 58% odpowiada za sukces Managera w biznesie.

Lider/ Manager, który ma świadomość własnego potencjału, rozumie swoje emocje i ich wpływ na własne życie, rozumie swoje potrzeby i dąży do ich zaspokajania, ma wyrobione nawyki dbania o siebie, jest wyrozumiały i opiekuńczy w stosunku do samego siebie, dba o swoje poczucie własnej wartości – nie tylko jest lepszym człowiekiem, ale dużo lepiej odnajduje się w roli Managera/ Lidera. Lepiej radzi sobie z wyzwaniami, okazuje sobie zaufanie i słucha swojej intuicji, odpowiedzialnie podejmuje decyzje i dokonuje dobrych dla siebie wyborów w zakresie rozwoju, kariery czy relacji z innymi.

“Bez inteligencji emocjonalnej można mieć najlepsze wyszkolenie na świecie, cięty, analityczny umysł i niewyczerpane zasoby błyskotliwych pomysłów i nadal nie być wielkim przywódcą”

D.Goleman

Diagnoza EQ Managera/ Lidera

Proces rozwoju Inteligencji Emocjonalnej Lidera/ Managera zawsze rozpoczyna się od zbadania kompetencji i umiejętności w tym obszarze. Wielu Managerów żyje złudzeniem, że gdy potrafi rozpoznawać emocje lub okazywać wsparcie – ma wysoki poziom EQ. Po wykonaniu badania często mówią, że nie zdawali sobie sprawy, co wchodzi w skład EQ i na co ma ona wpływ w ich kontakcie ze samym sobą, w zarządzaniu Zespołem. W badaniu kwestionariuszem firmy Psychtech Lider/ Manager poznaje 4 kluczowe obszary EQ

Samoświadomość (świadomość emocjonalna, pewność siebie, adekwatną samoocena)

Zarządzanie sobą       (kontrola własnych emocji, optymizm, dążenie do osiągnięć, perspektywiczne planowanie i sumienność, adaptacja, przewidywalność)

Świadomość społeczna (empatia, otwartość na innych, świadomość organizacyjna, orientacja usługowa)

Zarządzanie relacjami (perswazyjność, zarządzanie konfliktami, inspirujące przywództwo, umiejętność katalizowania zmian, umiejętności pracy zespołowej, otwartość na dzielenie się wiedzą)

Plan rozwoju EQ Managera/ Lidera

Po zbadaniu poziomu EQ Managea/ Lidera przystępujemy do przygotowania planu rozwoju, w którym zdefiniowane cele i oczekiwane rezultaty pozwalają dobrać najlepsze formy wsparcia w postaci narzędzi, modeli, literatury, filmów i zadań rozwojowych

Proces rozwoju EQ Managera/ Lidera

Długość procesu uzależniona jest od stanu wyjściowego, czyli posiadanych już umiejętności i kompetencji w obszarze EQ. Ma formę sesji rozwojowych, których treść i zawartość merytoryczna uzależnione są odd zdefiniowanych celow w planie rozwoju. Program moze trwać od 6-8 miesięcy. Sesje trwają 2h i odbywają się w wybranym przez Managera/ Lidera miejscu lub on line

Ever since I was a little girl I knew that I had pretty no limits when it comes to numbers or formulas. I could logically connect and understand pretty much everything. At the same time, I'd always felt insecure in terms of people reactions and relations. There, logic failed and rational turned into irrational despite my efforts to put these erratic behaviours into some sort of calculable formulas. It had continued that way for years.. And then I met Beata. She was the first one, from all soft skills related authorities, whom I could understand, who used logic, was condensed and... made sense. I've trusted her. Now, when I’m looking back I see that she has managed to teach me and to show me how to use intuition and how emotional intelligence is important in a way that I can see, feel and accept it.. Thank you for this!
Agnieszka Wolska
Managing Director of Business and Corporate Banking Area
Beata zrealizowała dla zarządzanego przeze mnie Zespołu warsztaty team coaching oraz sesje coachingowe, przed rozpoczęciem których skorzystaliśmy z diagnozy MBTI i inteligencji emocjonalnej. Dzięki wykonanym testom szybciej poznaliśmy mocne strony i obszary do rozwoju poszczególnych członków oraz zdiagnozowaliśmy potencjał Zespołu, jako całości. Profesjonalne uzupełnienie przez Beatę naszej wiedzy, pozwoliło nam skuteczniej rozpoznawać potrzeby interesariuszy, komunikować się, współpracować, organizować, realizować nasze zadania i cele biznesowe. Polecam korzystanie z narzędzi diagnostycznych, warsztaty i sesje z Beatą, jako optymalny sposób na odkrycie potencjału, obszarów do rozwoju oraz inspirację do ciągłego wychodzenia ze strefy komfortu, doskonalenia i uczenia się krytycznych w dzisiejszym świecie umiejętności! To w rezultacie przynosi widoczne, trwałe i ponadprzeciętne efekty zarówno jednostkom, jak i zespołom!
Anna Herer
Dyrektor Biura Zarządzania Informacjami
Po Kompleksowej Diagnozie Managerskiej w tym EQ: Dobrze jest czasami wyrwać się z pędu codziennych zadań i spojrzeć w głąb siebie. Zastanowić się nad swoimi potrzebami, zidentyfikować obszary do rozwoju i zdiagnozować swoje mocne strony. Trudno jest to zrobić obiektywnie samemu. Dużo łatwiej, kiedy pomoże nam taki coach jak Pani Beata, która przez swoją bezstronną analizę i inspirujące rozmowy potrafi skutecznie wzmocnić nas jako managerów. Znając lepiej siebie, możemy stać się lepszymi ludźmi, managerami, rodzicami, liderami. Dziękuję za szczere rozmowy, dodatkowe inspiracje oraz pełne zaangażowanie w proces tworzenia bardziej świadomego człowieka
Bolesław Murdza
Dyrektor Marketingu
Z Beatą miałam przyjemność pracować podczas Kompleksowej Diagnozy Managerskiej (w tym EQ) mojego potencjału z sesją wspierającą przygotowanie planu rozwoju. W trakcie spotkań zapoczątkowałyśmy wiele istotnych dla mnie procesów. Beata w profesjonalny sposób umożliwiła mi rozpoznanie siebie samej oraz nadała kierunek przemyślanego działania. Jestem przekonana, że sesje z Beatą zaprocentują w moim życiu zawodowym i przyniosą same pozytywne zmiany
Marlena Oźmńska - Poczynek
Dystrykt Manager

Chcesz zbadać swój poziom EQ Managerze?

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ