Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

liderka siedzi a za nią mezczyzna

Executive coaching

Proces indywidualnego rozwoju Liderów na poziomie Executive pozwala w komfortowych warunkach, przy pełnym dopasowaniu się do ich trybu pracy i życia wesprzeć Ich w dalszym doskonaleniu zachowań, postaw i kompetencji przywódczych.

Dzięki procesowi Executive Coachingu Liderzy zwiększają swoją skuteczność, rozszerzają perspektywę widzenia Organizacji, swojej roli, Zespołu Zarządzającego i możliwości jakie stoją przed nimi.

Ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty to ci, którzy posiadają wizję zanim jeszcze nagroda jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny

John Maxwell

Obszary rozwoju w procesach Executive Coachingu

 • zwiększenie swojej osobistej skuteczności w kierowaniu firmą
 • budowanie autorytetu Lidera
 • zmiana strategii firmy
 • wzbogacenie swojego stylu przywódczego o mentoring i coaching
 • integracja zespołu zarządzającego wokół wizji firmy
 • zmiana kultury organizacyjnej
 • poznanie własnego potencjału przywódczego
 • diagnoza blokad efektywnego kierowania firmą i wyrobienie nowych nawyków
 • inspirująca komunikacja do Zespołu
 • łączenie 2 kultur organizacyjnych

Kontrakt coachingowy

Aby zapewnić Organizacji sukces w prowadzonych procesach coachingowych dla najwyższej kadry managerskiej zawieramy kontrakt, który określa:

 • obszary współpracy
 • cele rozwojowe Coachee
 • zasady pracy w procesie coachingowej dla każdej ze stron: Sponsor procesu, HR, Coachee, Coacha
 • czas trwania relacji coachinowej
 • częstotliwość i miejsce odbywania sesji coachingowych
 • rodzaj wsparcia dodatkowego dla Coachee ze strony Coacha i Organizacji
 • elementy diagnostyczne

Jesteś zainteresowany rozwojem najwyższej kadry managerskiej z użyciem coachingu?

Zaproś nas na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktu

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ