Wspieramy Zespoły

w doskonaleniu współpracy i pracy zespołowej, budowaniu zaufania, realizacji celów biznesowych
Psychologia Zarządzania
Ludźmi
Łączymy narzędzia i modele biznesowe z wiedzą psychologiczną, co pozwala lepiej wykorzystywać potencjał ludzi, rozumieć potrzeby i emocje, rozwijać pracowników
Wspieramy rozwój
Liderów
Towarzyszymy Liderom w rozwijaniu swoich stylów przywództwa z wykorzystaniem swoich zasobów i talentów oraz inteligencji emocjonalnej
Diagnozujemy kompetencje,
osobowość i EQ
co pozwala na lepsze wykorzystywanie możliwości, dopasowanie do roli i zadań, pracy w zgodzie ze soba
Liderzy i Zespoły

Współpraca szacunek

partnerstwo

W pracy z Liderami i Ich Zespołami stosujemy strategiczne i zintegrowane podejście, które po  wnikliwiej diagnozie sytuacji i potrzeb pozwala na tworzenie, prezentowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań rozwojowych

Przywództwo

Pomagamy Liderom w doskonaleniu przywództwa opartego na autentyczności w zgodzie z wartościami, potencjałem osobowości i EQ

Kompetencje managerskie

Wspieramy Managerów w ekologicznym zarządzaniu Zespołami z naciskiem na rozwój kompetencji osobistych i biznesowych

Rozwój Zespołów

Towarzyszymy Zespołom w osiąganiu ponad przeciętych wyników przez doskonalenie współpracy, komunikacji, wykorzystywania talentów

Audyt kompetencji

Z użyciem testów psychologicznych i biznesowych realizujemy audyty kompetencji biznesowych, osobowości i talentów Managerów i ich Zespołów

Badamy i rozwijamy EQ

Inteligencja

emocjonalna

Badamy poziom inteligencji emocjonalnej Managerów i towarzyszymy im w rozwoju umiejętności w tym zakresie. EQ bowiem ma kluczowe znaczenie dla suckesów Managera i pracy w Zespole

Programy rozwoju

Psychologia

Zarządzania Ludźmi

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań

Rozwijamy Liderów

Style

Przywódcze

Lider potrzebuje stosować taki sposób wywierania wpływu, styl komunikacji, budowania zaufania i relacji, rozwijać ludzi i prowadzić ich w kierunku realizowania misji, wizji i celów strategicznych – aby ludzie chcieli dla Niego/ Niej pracować.

Jesteś już takim Liderem?

Rozwijamy Zespoły

Team

Coaching

Zespoły biznesowe, aby osiągały ponad przeciętne wyniki biznesowe potrzebują zaufania, jasno określonych standardów i zasad, określonego kierunku działania i zdefiniowanych celów, właściwych osób o niezbędnych kompetencjach biznesowych i osobistych. Ważne też by wszyscy rozumieli podobnie wartość pracy zespołowej i opowiedzialności

 

Dla Zespołów rozproszonych

Prowadzimy on line działania

rozwojowe

Warsztaty

dla Managerów i Zespołów

Tematyczne spotkania dla Managerów/ Zespołów, które wyrównują poziom wiedzy i uczą nowych kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy w zespołach rozproszonych, w zmianie

Dowiedz się więcej

Webinary

dla wszystkich pracowników

1,5-2h spotkania w trakcie których pracownicy mogą nie tylko poznać metody zadbania o siebie, ale też pozyskać nową wiedzę jak zadbać o swój stan emocjonalny, zdrowie i kondycję fizyczną

Dowiedz się więcej

Sesje rozwojowe

dla Managerów

Sesje rozwojowe dla Managerów, którzy w zmianie, kryzysie czy kwarantannie tym  bardziej  potrzebują się doskonalić w zakresie kompetencji managerskich, EQ czy  przywództwa

Dowiedz się więcej

inspiracje i wskazówki

Szukasz okazji do

doskonalenia?

www.aheadteam

Siedziba firmy

„Ahead is Act”, ul. Płocka 15c lok 19, 01-231 Warszawa

NIP 661 157 63 01

Skontaktuj się

Znajdziesz nas w social media

Zapraszamy do kontaktu w tematach rozwijania Managerów, Zespołów, spotkań motywacyjnych, pisania artykułów i wypowiedzi medialnych

Copyright by "Ahead is Act" 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ