Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

zarządanie zespolem

Gdy jako Manager i Lider zapoznasz się elementami psychologii osobowości, różnic indywidualnych, psychologii społecznej – uświadomisz sobie własny potencjał i potencjał Twoich pracowników, będziesz potrafił błyskawicznie go rozpoznawać  – wtedy wejdziesz na wyższy poziom rozwoju osobistego i zawodowego, zwiększysz swoją sprawność w myśleniu o zadaniach, ludziach i ich możliwościach, podniesiesz skuteczność w zarządzaniu sobą i ludźmi.

Przestaniesz wówczas wytracać tempo pracy, marnować energię, podejmować mało skuteczne działania, skupiać się na mało istotnych elementach, dobierać niewłaściwe metody motywacyjne, popełniać błędy komunikacyjne, delegować zadania bez gwarancji otrzymania konkretnych rezultatów, frustrować się brakiem efektów informacji zwrotnych, przeżywać niepowodzenia, zatrzymywać rozwój swojej kariery czy kariery swoich pracowników.

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”

J. D. Rockefeller

Co się może zmienić w sposobie pracy Managera po warsztatach

Po warsztatach Psychologia Zarządzania Ludźmi zaczniesz z powodzeniem budować zaangażowane i samosterowne zespoły, wybitnie zarządzać ludźmi i wydobywać z nich cały ich potencjał, wykorzystać własne mocne strony i naturalne talenty ludzi z Twojego otoczenia biznesowego, świadomie dopasowywać swój styl zarządzania do różnych typów osobowości w Twoim zespole, osiągać imponujące wyniki, gwarantować sobie i Twoim pracownikom samorealizację, satysfakcję i wspólne sukcesy.

Poznanie metody typów osobowości w pracy pozwala spojrzeć na stosunki międzyludzkie z nowej perspektywy. Po pierwsze pozwala lepiej zrozumieć siebie, naturalny styl komunikacji, ze wszystkimi zaletami i elementami „do kontroli”. Po drugie pozwala lepiej zrozumieć współpracowników i partnerów biznesowych. Wykorzystanie tej wiedzy pozwala lepiej budować zespoły i skuteczniej osiągać cele wymagające pracy zespołowej. Kompetencje te są przenaszalne, wysoko procentują nie tylko w biznesie, ale także w życiu prywatnym
Mariusz Broniszewski
Procurment Director, CIS, Northen @ Eastern Europe
Pani Beata Stefańska przeprowadziła warsztaty team coachingu dla kadry zarządzającej w naszej Organizacji. Sposób prowadzenie, profesjonalizm i skuteczne metody dotarcia do uczestników spowodowały że okazały się one niezwykle pomocne do dalszej transformacji Zespołu. Osobiście uważam że był to jeden z kamieni milowych w rozwoju kompetencji mojego Zespołu. Bardzo dużo dały także późniejsze konsultacje moich Dyrektorów z Panią Beatą co okazało się bardzo pomocne w trakcie praktycznego wdrażania w życie nowych pomysłów i rozwiązań
Marek Tomczuk
Makroregionalny Dyrektor Sprzedaży/ Obecnie Wiceprezes Banku

Cele warsztatów Psychologia Zarządzania Ludźmi

 • Budowanie świadomości własnego potencjału osobowości i wynikających z niego mocnych stron, talentów, predyspozycji  i sposobów doskonalenia siebie
 • Zrozumienie naturalnych dla siebie sposobów myślenia o biznesie, zarządzaniu, przywództwie, roli i odpowiedzialności w organizacji biznesowej
 • Zrozumienie innych typów osobowości i wynikających z nich potrzeb pracowników, przełożonych, partnerów biznesowych
 • Doskonalenie i rozwój stylu komunikacji dopasowanej do typów osobowości w biznesie, sposobu zbierania i przetwarzania informacji ze świata zewnętrznego, wartości i priorytetów
 • Rozwój umiejętności skutecznego  przekazywania informacji zwrotnej zgodnie z oczekiwaniami i w dopasowaniu do poziomu motywacji i zaangażowania pracownika
 • Rozumienie własnego stylu pracy i jego wpływu na sposób realizacji zadań przez podwładnych
 • Udoskonalanie procesu podejmowania decyzji i przeprowadzania zmian
 • Nabycie doświadczenia w budowaniu najlepszych zespołów dla realizacji celów biznesowych

Korzyści z udziału w warsztatach

 • Zwiększenie skuteczności osobistej w roli Managera i Lidera
 • Wzmocnieniu świadomego wykorzystywania potencjału osobowości członków Zespołów
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania potencjalnych zagrożeń/ konfliktów we współpracy z osobami różnych typach osobowości i radzeniu sobie z nimi
 • Rozwój kompetencji pozyskiwania zaangażowania i motywacji pracowników w realizację celów i oczekiwań Managera w Zespołach stałych i rozproszonych
 • Przeprowadzania ludzi przez zmianę, kryzysy i trudności na poziomie procesów, komunikacji, emocji
 • Rozwój 6 stylów przywództwa opartych na Inteligencji Emocjonalnej (EQ Managera)
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznie działających Zespołów
 • Umiejętność zatrudniania osób z potencjałem, wysokimi kompetencjami biznesowymi i osobistymi oraz wskazówki kogo nie nie zatrudniać
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi Managerami
 • Praktyczne rozwiązania w obliczu wyzwań biznesowych

Dlaczego warsztaty są tak skuteczne

 • W trakcie warsztatów zbudujesz prawdziwy obraz siebie i oddzielisz fakty od wyobrażeń na swój temat
 • W wyniku obserwacji, zaangażowania w zadania i ćwiczenia warsztatowe sam odkryjesz własny potencjał
 • Proces doskonalenia prowadzony jest w sprzyjających warunkach warsztatów – co pozwoli Ci na branie odpowiedzialności za nabywanie nowych umiejętności, generowanie refleksji i czerpanie z inspiracji we własnym tempie, również od innych uczestników warsztatów
 • Zmiany, jakich dokonasz zależą od Ciebie i to Ty wybierasz obszary do rozwoju w zależności od swoich priorytetów/ możliwości i korzyści, jakie chcesz osiągnąć
 • Poznasz siłę różnorodności i akceptacji dla różnic interpersonalnych, będziesz wiedział jak robić z tej wiedzy użytek w codziennej pracy Managera
 • Odkryjesz bardzo skuteczne drogi dotarcia do ludzi, budowania satysfakcjonujących relacji, tworzenia najlepszych Zespołów
 • Umiejętności nabyte w trakcie warsztatów możesz natychmiast zastosować w otoczeniu biznesowym i życiu osobistym
Dzięki umiejętności rozpoznawania i rozumienia różnic w profilach osobowościowych łatwiej rozpoznaję co dla kogo jest ważne i respektując wartości moich współpracowników, czy klientów szybciej dochodzimy do "tak". Określam jaki typ osobowościowy pasuje do danego stanowiska czy roli w zespole. Uwzględniam tą wiedzę w rekrutując bądź angażując osoby o odpowiednich predyspozycjach. Ludzie realizują zadania z większą pasją, bo robią to co sprawia im satysfakcję. Z punktu widzenia skuteczności mojego działania mogę podzielić moją pracę na erę przed MBTI i po MBTI
Sławomir Chmielewski
Dyrektor Generalny grupy agencji marketingowych - Pegasus Group

Formuła programu Psychologia Zarządzania Ludźmi

Przed programem

Warsztaty

Po programie

Przed warsztatami przeprowadzam wywiad z każdym z uczestników badając poziom Jego/ Jej gotowości do skorzystania z programu. Manager następnie jest zaproszony do wypełnienia badania osobowości, któremu towarzyszy sesja informacji zwrotnej on line

Pracujemy warsztatowo w ciągu 3 dni, kiedy to realizujemy program merytoryczny, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, inspirujemy się wzajemnie, rozwiązujemy bieżące problemy i generujemy rozwiązania na sytuacje, z którym mierzą się Managerowie

Po warsztacie Managerowie przygotowują dla siebie plany rozwoju i wdrażania nabytych umiejętności. Odbywają konsultacje telefoniczne na temat planów. Po okresie 2 m-cy spotykamy się na 1 dniowej sesji follow up, aby omówić efekty pracy, podzielić sie doświadczeniem

Opinie Managerów po warsztatach

 

Program zamknięty dedykowany Managerom w organizacji finansowej

„Te warsztaty to: możliwość poznania odmiennych sposobów postrzegania tych samych zagadnień, innych potrzeb, oczekiwań i reakcji. Zrozumiałem lepiej jak ważna jest różnorodność, jak ważny jest sposób komunikacji, dobór zdań itp., jak bardzo może to wpływać na efektywność, jak może wpływać to na relacje, jak może to wpływać na mój autorytet”

Manager

„Przez 2 dni nie miałam nawet czasu ziewnąć, wszystko było tak ciekawe i szkoda by mi było coś przegapić”

Manager

„Samoświadomość własnego typu osobowości pozwoli mi być lepszym pracownikiem i człowiekiem w życiu prywatnym, łatwiej będzie mi dotrzeć do innych, łatwiej będzie mi znaleźć wspólny język”

Manager

„Takie warsztatowe spojrzenie pozwala zerknąć na nowo na cały zespół dla lepszego oceniania, korzystania z potencjału ludzi, łatwiejszej i skuteczniejszej komunikacji. Mam większą wiedzę na temat tego, co może ludzi drażnić albo być niezrozumiałe”

Manager

„Dzięki warsztatom zrozumiałam, że nie do każdego przemawia to samo – co do mnie, że mój obraz może być inaczej postrzegany, niż mi się to wydaje”

Manager

„Bardzo ważne jest dla mnie uświadomienie sobie jak istotna jest forma (to – co i jak) przekazu do różnych osobowości z jakimi mamy do czynienia”

Manager

„To, co wartościowe w trakcie warsztatów – to rozpoznanie różnych typów osobowości, ich zrozumienie, analiza elementów mających dla mnie największe znaczenie. „Żyj w zgodzie z własną naturą” – to nic złego. Korzystaj z wiedzy jaką otrzymałeś by rozwijać swoje słabe strony i z potencjału którym obdarzyła Cię natura. Czym kierować się przy budowaniu zespołu!!!”

Manager

Chcesz umieć korzystać z bogactwa różnorodności w swoim Zespole?

Chcesz skutecznie zarządzać zespołem z praktycznym wykorzystaniem psychologii?

Chcesz wejść na wyższy poziom dojrzałości jako Manager? Umieć radzić sobie lepiej z wyzwaniami, pracą w zespole rozproszonym, pracować mądrzej i ekologicznie?

 

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ