Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

różne napisy rozwojowe

Ocena kompetencji

Prowadzimy ocenę kompetencji w środowiskach biznesowych. Celem badań najczęściej jest:

 • poznanie poziomu prezentowanych kompetencji i umiejętności kadry kierowniczej
 • zbudowanie świadomości skutecznych strategii oraz rozpoznanie obszarów do rozwoju
 • przygotowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników wysokiego i średniego szczebla zarządzającego
 • rozpoznanie potrzeb członków Zespołu (styl zarządzania, komunikacji, motywacji, współpracy, itp)
 • diagnoza sytuacji konfliktowych
 • przygotowanie strategii rozwoju pracowników przez HR (szkolenia, indywidualne programy rozwoju, procesy coachingowe lub mentoringowe)
 • zatrudnienie najlepszych kandydatów do pracy w firmie lub ekspertów/specjalistów uzupełniających siłę Zespołu

Dzięki wiedzy o sobie Lider może budować świadomość swoich mocnych stron, wyznaczać sobie cele rozwojowe i następnie skutecznie je realizować ze wsparciem swoich przełożonych/ Coachów/ Mentorów

Narzędzia, które stosujemy w ocenie kompetencji:

Ocena 360

Ocena 360° – to metoda rozwoju oparta na informacji zwrotnej, polegająca na zbieraniu opinii dotyczących funkcjonowania danej osoby od pełnego spektrum jej współpracowników – zwykle są to podwładni, przełożeni i współpracownicy równi stopniem, często też klienci (wewnętrzni i zewnętrzni).

Raport z oceny 360 zwiera następujące informacje:

 • Opis badanych kompetencji i ich ważność z punktu widzenie roli Managera
 • Perspektywa Ja-Inni – średnie oceny kompetencji Managera z Jego własnej perspektywy i w ocenie średniej od wszystkich osób zaproszonych do badania
 • Różne perspektywy –  ocena kompetencji z perspektyw: ja, Szef, współpracownicy, podwładni, inni
 • Umiejętności i zachowania – ocena zachowań składających się na każdą z wybranych kompetencji z pozycji każdej z zaproszonych do badania grup respondentów (3 do 6 zachowań)
 • Profil kompetencyjny
 • Najwyżej oceniane umiejętności i zachowania
 • Najniżej oceniane umiejętności i zachowania
 • Najbardziej spójne umiejętności i zachowania
 • Najmniej spójne umiejętności i zachowania
 • Analizę strategii rozwojowej
 • Plan rozwoju

Ocenie 360 zawsze towarzyszy sesja informacji zwrotnej, której celem jest omówienie wyników badania, zainspirowanie Managera/Lidera do spojrzenia na swoją sytuację z refleksją, przygotowanie planu rozwoju i aktywności po diagnozie.

Assessment & Development Center

Badanie kompetencji odbywa się podczas obserwacji Managerów w działaniu: ćwiczenia i zadania indywidualne lub grupowe, których celem jest aktywne prezentowanie naturalnych zachowań i umiejętności w ustalonych z Organizacją obszarach.

Badanie ma szczególne zastosowanie w sytuacjach: zatrudniania nowych Managerów, sukcesji, zwiększeniu odpowiedzialności Managera/ Lidera, wyłonieniu talentów.

Uczestnik badania otrzymuje pełny raport na temat :

 • zachowań/ kompetencji
 • mocnych stron
 • obszarów do rozwoju
 • rekomendacji

Ocenie zawsze towarzyszy informacja zwrotna do uczestnika programu oceny oraz Sponsora procesu (HR, Przełożony)

Wywiady

Wywiady kompetencyjne dotyczą ustalonych z Organizacją obszarów obecnej pracy i odpowiedzialności Managera lub przyszłej roli.

Celem spotkania z Managerem i osobami z Nim współpracującymi jest:

 • zebranie danych jakościowych o Jego pracy
 • pogłębienie wybranych obszarów działań/ zachowań Managera – ważnych z punktu widzenia Jego roli i pozycji w strukturach Organizacji
 • rozpoznanie obszarów do rozwoju Managera w relacjach z niektórymi typami pracowników/ współpracowników/ partnerów biznesowych

Postawą sesji feedbackowej dla Managera i Sponsora procesu oceny jest raport zawierający fakty, podsumowanie, rekomendacje rozwojowe.

 Jesteś zainteresowany oceną kompetencji?

Zaproś nas na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ