Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

4 style myślenia i działania

Na pewno już kiedyś spotkałeś się z opisem 4 stylów zachowań w miejscu pracy, zarządzania, komunikacji. To model powstały w oparciu o czynniki Jungowskie, który jest często stosowany w organizacjach biznesowych do budowania świadomości różnic interpersonalnych, rozwoju współpracy w zespole.

Chcąc skorzystać z takiej analizy możesz wybrać kwestionariusz Extended Disc lub Insight.

Aby skutecznie wykorzystać wiedzę o stylach warto pamiętać nie tylko o pozytywnych stronach każdego z nich, ale też brać pod uwagę to, jakie zachowania i postawy pojawiają się w sytuacji trudności  i stresu.

Osoby o stylu D (czerwoni) mogą potrzebować:

 • ograniczać swoją bezpośredniość w komunikacji z innymi
 • dopasować do innych szybkie tempo pracy, działania
 • obniżać skłonności do szybkiego reagowania
 • pracować nad swoim ego i wysokim poziomem ambicji
 • dbać o redukcję swojej wyniosłej postawy
 • obniżać swoją postawę dominacji nad innymi
 • kontrolować potrzebę ryzyka

Osoby o stylu I (żółci) mogą potrzebować:

 • pracować nad swoją gadatliwością
 • urealniać swoje optymistyczne podejście
 • wzbogacać swoją spontaniczność o planowanie, przemyśliwanie decyzji, rozważanie opcji przed podjęciem działań
 • ćwiczyć uważność w realizacji zadań pojedynczo
 • utrzymywać formalność, gdy jest ona wymagana
 • pracować nad uporządkowaniem swoich działań i priorytetów
 • doceniać szczegóły i uczyć się nimi posługiwać w komunikacji z innymi

Osoby o stylu S (zieloni) mogą potrzebować:

 • uczyć się radzić sobie w sytuacji zmiany i dysharmonii
 • pracować nad większą pewnością siebie w prezentowaniu własnego zdania
 • doskonalić otwartość na zmiany, innowacyjne podejście
 • stawiać jasne granice i uczyć się asertywności w dbaniu o swoje potrzeby
 • doskonalić się w delegowaniu zadań
 • szukać dla siebie okazji do bycia liderem
 • próbować nowych rzeczy, podejść, działań
 • rozstawać się z procedurami i sprawdzonymi metodami pracy
 • uniezależnić swoje poczucie wartości od bycia lubianym przez innych

Osoby o stylu C (niebiescy) mogą potrzebować:

 • doskonalić swoje umiejętności korzystania z intuicji, kiedy logika nie wystarcza
 • rozwijać swoje umiejętności strategicznego myślenia
 • obniżać krytycyzm
 • rezygnować z perfekcjonizmu
 • zachowywać dystans w nadmiernym planowaniu
 • doceniać świat emocji
 • obniżać wymagania w stosunku do siebie i innych
 • zaprzestać traktowania innych swoją  miarą
 • uniezależnić poczucie wartości od pracy-  jaką wykonują
error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ