Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

Wszechstronny rozwój

inteligencje wielorakieDużo się teraz mówi o tym, że równowaga daje najlepszą gwarancję  sukcesu w pracy. Ważny jest np. work – life balance, ważna jest równowaga w rozwoju kompetencji, a co z inteligencją?

Słyszymy o osobach z naszego otoczenia – „on jest bardzo inteligentny”, „ona jest super inteligentna”.  Warto jednak zadawać pytania – w czym konkretnie? w jakim obszarze? Osoby bowiem, o których mówi się, że są tak wybitne w jakimś obszarze – mają często deficyty w innym. I tak na przykład osoba o wybitnych zdolnościach matematycznych nie potrafi radzić sobie w relacjach z ludźmi lub nie ma zdolności ruchowych, osoba o zdolnościach muzycznych czy przyrodniczych nie ma „drygu” do logicznej analizy. A jak jest z Tobą?

Mamy 8 rodzajów inteligencji:

Inteligencja muzyczna

Jest zdolnością wrodzoną. Wysoki poziom uzdolnień muzycznych ujawnia się już w dzieciństwie. Osoby obdarzone wysokim poziomem rozwoju tej inteligencji najlepiej rozumieją świat przez rytm i melodię.

Inteligencja przyrodnicza

Osoby obdarzone wysokim poziomem tej inteligencji rozumieją świat przez swoje otoczenie. Swoja drogę zawodową mogą wiązać z rolnictwem, ogrodnictwem, weterynarią.

Inteligencja intrapersonalna

Jest zdolnością wrodzoną. Wymaga wysokiego poziomu samokontroli, samoświadomości i odpowiedzialności.

Inteligencja interpersonalna

Osoby z rozwiniętą inteligencją  interpersonalną doskonale rozumieją świat, obserwują go z perspektywy innych ludzi, potrafią organizować pracę w grupie, tworzą pozytywną atmosferę,  mają łatwość w przedstawianiu swoich potrzeby, bywają asertywne.

Inteligencja językowa

Odpowiada za zdolność wysławiania się. Osoby mające dobrze rozwiniętą inteligencję językową potrafią w przejrzysty sposób spisać myśli, doskonale rozumieją słowo pisane i mówione.

Inteligencja matematyczno-logiczna

Jest to inteligencja, która wymaga wsparcia i kształcenia. Osoby z rozwiniętą inteligencję matematyczno-logiczną charakteryzują się wysokim poziomem myślenia logicznego, potrafią dostrzegać przyczyny i skutki.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Osoby, które mają dobrze rozwiniętą tę inteligencję mają dobrze rozwiniętą orientację przestrzenną, zdolność wizualizacji, są sprawne manualnie. Często wykonują zawód architekta, nawigatora, pilota, chirurga, malarza, dekoratora wnętrz.

Inteligencja ruchowa (motoryczna)

Jest zdolnością wrodzoną, wymaga ćwiczeń i treningu. Odpowiada ona za koordynację ruchów, giętkość, poruszanie się. Osoby u których ten rodzaj zdolności rozwinięty jest na wysokim poziomie lubią poznawać świat poprzez ruch i fizyczny kontakt.

Niektóre z tych obszarów są wrodzone, a pozostałe wymagają rozwoju i treningu.

Jak myślisz, które?

Jakich zdolności potrzebujesz w swojej pracy?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ