Zaangażowanie pracowników

Stare modele zarządzania opierały się na systemie kar i nagród, które wpływały na zewnętrzną motywację pracownika. Dziś ta zasada sprawdza się głównie przy stanowiskach rutynowych i powtarzalnych. Przy pozostałych pracach „kij i marchewka” mogą prowadzić do obniżania inicjatywy, kreatywności, wewnętrznej motywacji, zachęcać do nieetycznego zachowania, tworzyć uzależniania aktywności w pracy od nagrody lub kary. Obecnie …

Zaangażowanie pracowników Read More »