Ahead – Rozwojowe Rozwiązania dla Liderów

kobieta i mezczyzna w biurze

Manager w roli Coacha/Mentora

Rolą kadry kierowniczej stającej się Coachami/Mentorami jest dbanie o kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) ludzi, z którymi współpracują, aby skutecznie rozwijali podległych im pracowników zgodnie z ich poziomem rozwoju zawodowego.

Manager w roli Coacha/ Mentora jest przykładem osoby świadomej swoich mocnych stron i deficytów, zachęca do poszukiwania innowacyjnych i inspiracyjnych rozwiązań, stwarza warunki do samodzielności i odpowiedzialności w zakresie rozwoju podwładnych. Czuwa i wspiera ludzi, z którymi współpracuje, aby zapewnić im komfort w zakresie współpracy i osiągania lepszych rezultatów biznesowych.

Warsztaty umiejętności coachingowych/ mentoringowych dla Managerów pozwalają im rozwijać się ponad poziom, na którym obecnie się znajdują i być inspirującymi Coachami/ Mentorami dla swoich pracowników i Partnerów biznesowych. Modele i narzędzia coachingowe/ mentoringowe zastosowane w praktyce umożliwiają Im budowanie świadomości związanych z ich możliwościami biznesowych i społecznymi, przepracować blokujące przekonania, zdiagnozować – na jakim poziomie są ludzie im podlegli, stworzyć plan rozwoju dla podwładnych.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają

 • Definicję coachingu/ mentoringu : na czym polegają i jakie są miedzy nimi różnice Podstawowe zasady coachingu/ mentoringu w miejscu pracy Managera. Korzyści z coachingu/ mentoringu dla: Managera, pracownika, Zespołu i firmy
 • Zasady skutecznego coachingu/ mentoringu: przygotowanie Managera do roli Coacha/ Mentora, kompetencje, sposób planowania rozmów coachingowych/ mentoringowych
 • Rozmowy coachingowe/ mentoringowe: struktura i etapy rozmów, cele, pytania – jako podstawowe narzędzie pracy Managera w roli Coacha/ Mentora, słuchanie, obserwacja, analiza i wnioskowanie
 • Postawy obronne pracowników: rozpoznanie i radzenie sobie z oporem pracownika
 • Modele rozmów: rozmowa indywidualna, rozmowa z Zespołem

Po warsztatach Managerowie potrafią

 • odróżnić coaching/ mentoring od innych form rozwoju pracowników
 • zadbać o relacje z pracownikami
 • podejmować świadome decyzje o zastosowaniu narzędzi coachingowych/ mentoringowych  w codziennej pracy z ludźmi
 • stosować poznane narzędzia i modele  w roli Managera
 • promować coaching/ mentoring w organizacji – jako skuteczne narzędzia zwiększające skuteczność biznesową
 • odnosić sukcesy w stosowaniu umiejętności coachingowych/ mentoringowych w zarządzaniu

 

Chcesz, aby Wasi Managerowie sięgali po umiejętności coachingowe/ mentoringowe w zarządzaniu ludźmi?

Zaproś nas na spotkanie on line – by porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach

 

error: Zawartość tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim! !!

badanie i rozwój EQ