team3Pracujemy z Zespołami nad wzmocnieniem lub doskonaleniem ich umiejętności pracy zespołowej, aby była ona dla poszczególnych członków Zespołu źródłem pozytywnej energii, wymiany doświadczeń i wiedzy, miejscem rozwoju osobistego i satysfakcji.

Tylko zwycięstwami buduje się prawdziwy zespół

Andrea Anastasi

Prowadzimy warsztaty wzmacniające ducha zespołowego i partnerskie relacje w obszarach:

  • wypracowanie wartości zespołowych i kodeksu wspólnej pracy
  • rozumienie celów zespołowych i łączenie ich z indywidualnymi
  • budowanie relacji  opartych na zaufaniu
  • role zespołowe
  • rozwiązywanie konfliktów
  • wkład w rozwój Zespołu
  • współpraca
  • komunikacja potrzeb i oczekiwań
  • wdrażanie kultury feedbacku
  • postawy i zachowania odpowiedzialnych członków Zespołu

Jesteś zainteresowany rozwojem Twojego Zespołu?

Zaproś nas na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć. Możesz też napisać do nas maila z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy

Napisz do nas

Wróć do Góry
Enter your Infotext or Widgets here...