Warsztaty MBTIMBTI pozwala czerpać z różnic między ludźmi w obszarach: komunikacji, podejmowania decyzji, stylów życia/ stylów pracy. Znając typ grupy można przewidzieć, jakie zachowania będą preferowane, na jakie standardy Zespół/firma stawia, jakich liderów będzie chętniej widziała w swoich szeregach i jak dynamicznie w związku z tym może się rozwijać w przyszłości

Warsztaty MBTI to też okazja do rozwoju Zespołu, przeprowadzenie go na wyższy poziom efektywności czy zaangażowania. O tej formie rozwoju warto pomyśleć też w sytuacjach, gdy:

 • Kiedy członkowie Zespołu chcą poznać potencjał, możliwości i typy osobowości w Zespole
 • Kiedy pracownicy chcą poznać lepiej oczekiwania swojego Szefa i współpracowników, rozumieć ich potrzeby i codzienne zachowania
 • Kiedy planowana jest reorganizacja pracy w Zespole
 • Kiedy kierownictwo chce przygotować indywidualne ścieżki rozwoju dla  poszczególnych osób
 • Kiedy Zespół chce przejść na wyższy poziom rozwoju, współpracy, porozumienia, osiągania celów
 • Wybór i rozwój kariery, która pozwoli na wykorzystanie potencjału typu osobowości
 • Kiedy grupa specjalistów chce stać się Zespołem
 • Kiedy w Zespole dochodzi do konfliktów i nieporozumień i chcą rozpoznać  przyczyny, oraz wypracować najlepsze rozwiązania
 • Kiedy pracownicy chcą poprawić skuteczność porozumiewania się między sobą i prezentowania się w strukturach korporacji

Warsztaty rozwojowe dla Zespołu lub przedstawicieli kadry managerskiej na bazie MBTI

W trakcie całodniowych warsztatów uczestnicy/ członkowie Zespołu diagnozują własny typ osobowości, nabywają praktycznej umiejętności rozpoznawania typów osobowości u innych, rozpoznają potrzeby swojego otoczenia biznesowego, układają dla siebie plan rozwoju

W trakcie 1-ego dnia warsztatów uczestnicy/ członkowie Zespołu diagnozują własny typ osobowości, nabywają praktycznej umiejętności rozpoznawania typów osobowości u innych, rozpoznają potrzeby swojego otoczenia biznesowego, układają dla siebie plan rozwoju

2 dzień  pozwala w sposób praktyczny zastosować wiedzę o typach osobowości w pracy biznesowej. Zawartość merytoryczna jest dopasowana do potrzeb i priorytetów Organizacji/ Zespołu i może dotyczyć:

 • ocena roczna pracowników
 • feedback pozytywny i konstruktywna informacja zwrotna
 • coachingowy styl zarządzania
 • rozwój pracowników i budowanie indywidualnych planów rozwoju
 • coaching pracowników w zależności od typów osobowości (moduł dedykowany managerom i coachom wewnętrznym)
 • sprzedaż na podstawie typów klientów
 • strategie podejmowania decyzji w biznesie, komunikacja z różnymi typami osobowości
 • współpraca i porozumienie w zespole,
 • budowanie zespołów dla skutecznego osiągania celów biznesowych,
 • rozwój zespołu
 • wdrażanie zmian

Celem indywidualnych konsultacji może być chęć pogłębienia wiedzy na swój własny temat, przyjrzenie się trudnym wyzwaniom w kontaktach z niektórymi typami osobowości, rozwiązanie jakichś problemów, wypracowanie rozwiązania nurtującej pracownika sytuacji, otrzymanie wsparcia w zakresie doskonalenia typu osobowości

Opinie Managerów po warsztatach z użyciem modelu MBTI

„Warsztaty były dla mnie informacją o tym, jak różne osoby spotkać możemy w jednej firmie, podpowiedzią o różnych sposobach komunikacji, natchnieniem do pracy z ludźmi. Zastosuję tę wiedzę w codziennej pracy z Doradcami, w spotkaniach biznesowych z Klientami”

#

„Te warsztaty były dla mnie wejściem w nowy obszar świadomości o sobie samym i otoczeniu. Zainspirowały mnie do rozwoju … Zachęciły do przeanalizowania moich wewnętrznych potrzeb w relacji z drugim człowiekiem. Tę wiedzę zastosuję nie tylko w sytuacjach biznesowych! Ale również będę się starała wykorzystywać umiejętność rozpoznawania typów w codziennym, nawet prywatnym życiu. Świadomość, że ludzie mają tak zróżnicowane typy osobowości i tak różne potrzeby daje nam szanse na ciekawe relacje, na świadomy i przemyślany dobór form komunikacji z drugim człowiekiem”

#

„Warsztaty były dla mnie okazją, aby znaleźć odpowiedź, kim jestem oraz wskazówek, co mogę zmieniać w swojej pracy, aby dobrze współpracować. Wiem też teraz, że jest kilka możliwości, w których mogę pracować nad swoją osobowością, że mam możliwość zmodyfikowania wymiarów, aby bardziej dostosować się do nowej rzeczywistości (zmiana zespołu, zmiana szefa)”

#

„Po warsztatach w pierwszej kolejności skupię się na sklasyfikowaniu swojego zespołu, aby wiedzieć, z kim przyszło mi pracować. W przyszłości skupię się na tym, aby współpracować z osobami różnorodnymi, aby czerpać wiedzę od nich, bo wg mnie do tej pory skupiałam się i otaczałam ludźmi podobnymi do siebie, co powodowało, że nie rozwijałam się i nie czerpałam od osób z zewnątrz”

#

„Bardzo ważne jest dla mnie uświadomienie sobie jak istotna jest forma (to – co i jak) przekazu do różnych osobowości, z jakimi mamy do czynienia”

#

„To, co wartościowe w trakcie warsztatów MBTI – to rozpoznanie różnych typów osobowości, ich zrozumienie, analiza elementów mających dla mnie największe znaczenie. „Żyj w zgodzie z własną naturą” – to nic złego. Korzystaj z wiedzy, jaką otrzymałeś by rozwijać swoje słabe strony i z potencjału, którym obdarzyła Cię natura. Czym kierować się przy budowaniu zespołu!!!”

Chcesz rozwijać swój Zespół w oparciu o typy osobowości?

Zaproś nas na spotkanie, by porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach i możliwościach

Napisz do nas

Wróć do Góry
Enter your Infotext or Widgets here...