motywacjaZespoły istnieją, aby generować wyniki biznesowe a współpraca przy realizacji wspólnego celu sprawia, że zbiór jednostek staje się zespołem i to jak wygląda współpraca pomiędzy poszczególnymi osobami ma niebagatelny wpływ na jakość, szybkość i efektywność dostarczanych rezultatów.

Pracując z Zespołami w ich procesach rozwoju patrzymy na poszczególne osoby, ale też stosując podejście systemowe dostrzegamy ich siłę  wynikającą z całego obrazu zespołu na poziomie: energii, zaangażowania, potencjału, niepisanych reguł, zasad postępowania, nastroju czy ducha zespołowego.

 

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces

Henry Ford

Team Coaching jest procesem wspierającym Zespoły w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w środowisku biznesowym. Jest to możliwe dzięki usprawnieniu wzajemnych relacji i współpracy na poziomie realizacji celów zespołowych ze wsparciem Team Coacha.

Fazy procesu Team Coachingu

team coaching_3

Na każdym etapie procesu Team Coachingu Coach towarzyszy Liderowi Zespołu w Jego drodze doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji na poziomie zarządzania i przywództwa.

W procesie diagnozy korzystamy z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych, które pozwalają poznać stan obecny zespołu, jego mocne strony i potencjał osobowości w Zespole, rozpoznać blokady efektywności na poziomie współpracy, komunikacji, zaangażowania, motywacji, realizacji celów i rozwoju.

Sesje team coachingu w zależności od wielkości Zespołu prowadzi jeden lub dwóch Team Coachów.

W prowadzeniu sesji Team Coachingu korzystamy z narzędzi coachingowych, facylitacyjnych i mediacyjnych.

  • 1 sesja Team Coachingu dotyczy omówienia wyników diagnozy Zespołu
  • 2-3 sesje zawsze są związane z celami rozwojowymi ustalonymi między Zespołem i Team Coachem
  • Sesja follow up ma na celu podsumowanie efektów, przygotowania dalszych kroków działania i rozwoju Zespołu

Warsztaty Team Coachingu bardzo szybko uzmysłowiły mi powody pewnych charakterystycznych zjawisk dziejących się w Zespole na co dzień. Dodatkowo znajomość typów osobowości w Zespole, ich charakterystycznych reakcji, motywacji i działań pozwoliły mi zmienić mój dotychczasowo dominujący styl komunikacji i, dostosowując go do innych członków Zespołu, poprawić relacje, zwiększyć zaufanie, i, co najważniejsze, poprawić efektywność pracy działu.

W perspektywie kilkunastu miesięcy, które minęły od warsztatów, mogę powiedzieć, iż były one katalizatorem i narzędziem wspomagającym w procesie zmian, które wdrożyłam w sposobie pracy działu finansowego. Skutkiem transformacji jest obecne dostosowanie pracy działu do nowego modelu organizacyjno-biznesowego firmy i klientów.

Beata Szwoger – Lettecki, Dyrektor Finansowy – Alcatel – Lucent

Jeśli Twój Zespół potrzebuje nowej energii, inicjatywy i wzrostu skuteczności …

Zaproś nas na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć. Możesz też napisać do nas maila z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy

Napisz do nas

Wróć do Góry
Enter your Infotext or Widgets here...