warsztaty rozwojoweZespół jest grupą, w której jednostki mają wspólny cel i w której zadania oraz umiejętności każdego członka pasują do pozostałych, tak  – by wykorzystać bardzo mechaniczną i statyczną analogię – w układance poszczególne kawałki pasują do siebie bez utraty własnego kształtu i razem tworzą pewien całościowy wzór (B.B. Smith).

W biznesie chodzi też o to, by tworzone Zespoły były skuteczne – czyli mogące osiągać swoje cele w najbardziej wydajny sposób, a następnie by były gotowe podejmować się bardziej ambitnych zadań. Ważne więc aby do takich Zespołów zapraszać osoby nie tylko o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniach ale też z odpowiednimi postawami, filozofią pracy i talentami.

I o ile wielu Managerów zna już etapy tworzenia Zespołów, to w dalszym ciągu wyzwaniem dla wielu jest znajomość dynamiki grupowej, myślenia systemowego czy patrzenia na poszczególnych członków Zespołu w kategoriach potencjału, który wnoszą – by Zespół ten się rozwijał i zapewniał tym samym wzrost Organizacji.

Podział na przełożonych i podwładnych już się nie sprawdza w organizacjach biznesowych, a nawet uniemożliwia osiągniecie sukcesu. W dzisiejszych czasach sukces zależy od wysiłku jednostek i zespołów. 

Ken Blanchard

W naszej pracy z Zespołami kładziemy nacisk na rozumienie wartości pracy zespołowej, doskonalenie komunikacji, budowanie porozumienia, wypracowywania wspólnych celów i strategii działania, diagnozę różnic indywidualnych – by to one stanowiły postawę zmian i innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Z myślą o Zespołach oferujemy naszym Klientom warsztaty rozwojowe, team coaching, konsultacje indywidualne, mentoring, doradztwo, diagnozę potencjału i dysfunkcji.

Chcesz rozwijać swój Zespoł?

Zaproś nas na spotkanie, by porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach

Napisz do nas

Wróć do Góry
Enter your Infotext or Widgets here...