zespol4

Rolą kadry kierowniczej stającej się Coachami jest dbanie o kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) ludzi, z którymi współpracują, aby skutecznie rozwijali podległych im pracowników zgodnie z ich poziomem rozwoju zawodowego.

Manager w roli Coacha jest przykładem osoby świadomej swoich mocnych stron i deficytów, zachęca do poszukiwania innowacyjnych i inspiracyjnych rozwiązań, stwarza warunki do samodzielności i odpowiedzialności w zakresie rozwoju podwładnych. Czuwa i wspiera ludzi, z którymi współpracuje, aby zapewnić im komfort w zakresie współpracy i osiągania lepszych rezultatów biznesowych.

Warsztaty umiejętności coachingowych dla Managerów pozwalają im rozwijać się ponad poziom, na którym obecnie się znajdują i być inspirującymi Coachami dla swoich pracowników i Partnerów biznesowych. Modele i narzędzia coachingowe zastosowane w praktyce umożliwiają Im budowanie świadomości związanych z ich możliwościami biznesowych i społecznymi, przepracować blokujące przekonania, zdiagnozować – na jakim poziomie są ludzie im podlegli, stworzyć plan rozwoju dla podwładnych.

W trakcie 2 dniowych warsztatów uczestnicy poznają

 • Definicję coachingu : Na czym polega coaching. Podstawowe zasady coachingu w miejscu pracy Managera. Korzyści z coachingu dla: Managera, pracownika, Zespołu i firmy
 • Zasady skutecznego coachingu: przygotowanie Managera do roli Coacha, kompetencje, sposób planowania rozmów coachingowych
 • Rozmowy coachingowe: struktura i etapy rozmów coachingowych, cele w coachingu, pytania – jako podstawowe narzędzie pracy Managera w roli Coacha, słuchanie, obserwacja, analiza i wnioskowanie
 • Postawy obronne pracowników: rozpoznanie i radzenie sobie z oporem pracownika
 • Modele rozmów coachingowych: rozmowa indywidualna, rozmowa z Zespołem

Po warsztatach Managerowie potrafią

 • odróżnić coaching od innych form rozwoju pracowników
 • zadbać o relacje z pracownikami
 • podejmować świadome decyzje o zastosowaniu narzędzi coachingowych  w codziennej pracy z ludźmi
 • stosować poznane narzędzia i modele coachingowe w roli Managera
 • promować coaching w organizacji – jako skuteczne narzędzie zwiększające skuteczność biznesową
 • odnosić sukcesy w stosowaniu umiejętności coachingowych w zarządzaniu

Chcesz, aby Wasi Managerowie sięgali po umiejętności coachingowe w zarządzaniu ludźmi?

Zaproś nas na spotkanie – by porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach

Napisz do nas

Wróć do Góry
Enter your Infotext or Widgets here...