Lider, jest jak dyrygent w orkiestrze

Sport często jest punktem odniesienia do biznesu, coaching tam ma też swoje korzenie. O przywództwie można jednak myśleć też w kontekście muzyki, orkiestry i dźwięków …

O Liderze, który z muzyki i kierowania chórem czerpał inspirację – możesz przeczytać na blogu: Potencjał Osobowości