Diagnoza potencjaluŚwiadomość własnego potencjału, to fundament na którym człowiek ma możliwość budowania osobistych sukcesów, satysfakcji z życia i zadowolenia z tego, Kim jest.

Czasami jednak osobie wydaje się, że zna siebie w sposób wystarczający, że świadomie żyje i świadomie podejmuje różne decyzje na polu osobistym i zawodowym. Rzeczywistość pokazuje, że w dużej mierze są to przypadkowe działania, czasami oparte na raz nabytym doświadczeniu czy za rekomendacją osób z otoczenia. Innym razem to efekt przypadku lub zbiegu okoliczności. Jeszcze innym razem to zasługa działającej intuicji.

Dzięki diagnozie potencjału z użyciem profesjonalnych narzędzi Manager/ Lider ma możliwość sprawdzenia czym naprawdę dysponuje, jakie są Jego naturalnie mocne strony i predyspozycje. Dzięki tej wiedzy o sobie ma możliwość powtarzania swoich sukcesów, zwiększania prawdopodobieństwa osiągania sukcesów w rozwoju osobistym i pracy z innymi.

Kluczem do sukcesów i do szczęścia jest wykorzystywanie własnych silnych stron,

a nie korygowanie wad

Martin Seligman

W diagnozie potencjału skupiamy się na:

Badanie typu osobowości z użyciem kwestionariusza MBTI, badanie osobowości 15FQ (raport stylów, style przywódcze, style wywierania wpływu, inteligencja emocjonalna, style zachowań w roli pracownika, role zespołowe

Badanie zachowań w miejscu pracy testem Extended Disc, typy zachowań w pracy – test Dimensions, TalentQ

Ocena kompetencji z wykorzystaniem Oceny 360, programów oceny Assessment & Development Center, wywiadów kompetencyjnych

Badanie MVPI – test z baterii Hogan Assessment System

Chcesz poznać swój potencjał lub potencjał członków Twojego Zespołu?

Zaproś nas na spotkanie abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć. Możesz też napisać do nas maila z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy

Napisz do nas

Wróć do Góry
Enter your Infotext or Widgets here...